Tư vấn du lịch Hàn Quốc: ĐT 04 627 88 688    Email: info@dulichhanquoc.com
video du lịch Hàn Quốc
 

Cẩm nang du lịch

Quý khách tìm hiểu thông tin về du lịch Hàn Quốc, các cảnh điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc và các thông tin du lịch tại điểm đến, xin mời quý khách chọn các chủ đề Thông tin cần biết về Hàn Quốc, Ẩm thực Hàn Quốc, Mua sắm tại Hàn Quốc, Âm nhạc Hàn Quốc, Điện ảnh Hàn Quốc, Mỹ phẩm Hàn Quốc, Sâm Hàn Quốc... dưới đây và tiếp tục chọn các bài viết chi tiết về du lịch Hàn Quốc, Quý khách sẽ tìm thấy thông tin cần tìm. Trong trường hợp không thấy thông tin du lịch Hàn Quốc cần tìm, Quý khách truy cập phần Điểm đến hoặc liên hệ với chúng tôi- Chuyên gia du lịch Hàn Quốc để được tư vấn
Tiền Hàn Quốc

Tiền Hàn Quốc

Tiền Hàn Quốc là đồng won; tiền giấy có 3 mệnh giá: 1.000 (0,9 đôla Mỹ), 5.000 và 10.000 won; tiền xu có 4 mệnh giá: 10, 50, 100 và 500 won. Nói chung, các ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu
Tiền tệ

Tiền Hàn Quốc là đồng won; tiền giấy có 3 mệnh giá: 1.000 (0,9 đôla Mỹ), 5.000 và 10.000 won; tiền xu có 4 mệnh giá: 10, 50, 100 và 500 won. Nói chung, các ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Máy rút tiền tự động hoạt động 24 giờ một ngày. Hầu hết các cửa hàng lớn, khách sạn và nhà hàng ở Hàn Quốc đều chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, du khách nên đem theo một ít tiền mặt vì có thể nhiều cơ sở kinh doanh và cửa hàng nhỏ không có thiết bị đọc thẻ tín dụng.

 • 50,000 won
 • 10,000 won
 • 5,000 won
 • 1,000 won

Tiền Hàn Quốc là đồng won; tiền giấy có 3 mệnh giá: 1.000 (0,9 đôla Mỹ), 5.000 và 10.000 won; tiền xu có 4 mệnh giá: 10, 50, 100 và 500 won. Nói chung, các ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Máy rút tiền tự động hoạt động 24 giờ một ngày. Hầu hết các cửa hàng lớn, khách sạn và nhà hàng ở Hàn Quốc đều chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, du khách nên đem theo một ít tiền mặt vì có thể nhiều cơ sở kinh doanh và cửa hàng nhỏ không có thiết bị đọc thẻ tín dụng. - See more at: http://vietnamese.korea.net/AboutKorea/Tourism/Travel-Information#sthash.Bc3GQH0s.dpuf
Tiền tệ
Tiền Hàn Quốc là đồng won; tiền giấy có 3 mệnh giá: 1.000 (0,9 đôla Mỹ), 5.000 và 10.000 won; tiền xu có 4 mệnh giá: 10, 50, 100 và 500 won. Nói chung, các ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Máy rút tiền tự động hoạt động 24 giờ một ngày. Hầu hết các cửa hàng lớn, khách sạn và nhà hàng ở Hàn Quốc đều chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, du khách nên đem theo một ít tiền mặt vì có thể nhiều cơ sở kinh doanh và cửa hàng nhỏ không có thiết bị đọc thẻ tín dụng.
 • 50,000 won
 • 10,000 won
 • 5,000 won
 • 1,000 won
- See more at: http://vietnamese.korea.net/AboutKorea/Tourism/Travel-Information#sthash.Bc3GQH0s.dpuf
Tiền tệ
Tiền Hàn Quốc là đồng won; tiền giấy có 3 mệnh giá: 1.000 (0,9 đôla Mỹ), 5.000 và 10.000 won; tiền xu có 4 mệnh giá: 10, 50, 100 và 500 won. Nói chung, các ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Máy rút tiền tự động hoạt động 24 giờ một ngày. Hầu hết các cửa hàng lớn, khách sạn và nhà hàng ở Hàn Quốc đều chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, du khách nên đem theo một ít tiền mặt vì có thể nhiều cơ sở kinh doanh và cửa hàng nhỏ không có thiết bị đọc thẻ tín dụng.
 • 50,000 won
 • 10,000 won
 • 5,000 won
 • 1,000 won
- See more at: http://vietnamese.korea.net/AboutKorea/Tourism/Travel-Information#sthash.Bc3GQH0s.dpuf
Tiền tệ
Tiền Hàn Quốc là đồng won; tiền giấy có 3 mệnh giá: 1.000 (0,9 đôla Mỹ), 5.000 và 10.000 won; tiền xu có 4 mệnh giá: 10, 50, 100 và 500 won. Nói chung, các ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Máy rút tiền tự động hoạt động 24 giờ một ngày. Hầu hết các cửa hàng lớn, khách sạn và nhà hàng ở Hàn Quốc đều chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, du khách nên đem theo một ít tiền mặt vì có thể nhiều cơ sở kinh doanh và cửa hàng nhỏ không có thiết bị đọc thẻ tín dụng.
 • 50,000 won
 • 10,000 won
 • 5,000 won
 • 1,000 won
- See more at: http://vietnamese.korea.net/AboutKorea/Tourism/Travel-Information#sthash.Bc3GQH0s.dpuf
Tiền tệ
Tiền Hàn Quốc là đồng won; tiền giấy có 3 mệnh giá: 1.000 (0,9 đôla Mỹ), 5.000 và 10.000 won; tiền xu có 4 mệnh giá: 10, 50, 100 và 500 won. Nói chung, các ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Máy rút tiền tự động hoạt động 24 giờ một ngày. Hầu hết các cửa hàng lớn, khách sạn và nhà hàng ở Hàn Quốc đều chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, du khách nên đem theo một ít tiền mặt vì có thể nhiều cơ sở kinh doanh và cửa hàng nhỏ không có thiết bị đọc thẻ tín dụng.
 • 50,000 won
 • 10,000 won
 • 5,000 won
 • 1,000 won
- See more at: http://vietnamese.korea.net/AboutKorea/Tourism/Travel-Information#sthash.Bc3GQH0s.dpuf

Tải sách hướng dẫn du lịch 

Clip du lịch Hàn Quốc